บริษัท ที แอนด์ เอฟ คลัซเทอร์ จำกัด

บริษัท ที แอนด์ เอฟ คลัซเทอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารต่างๆ ของหน่วย

53/3 หมู่ที่ 1 ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 02-9242293-4 02-9242295

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ที แอนด์ เอฟ คลัซเทอร์ จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย