บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จากัด

บริษัทแอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายมุ่งมั่นที่จะบุกเบิกผลิตและพัฒนาคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรให้ควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของวงการเกษตรกรรมของประเทศ ภายใต้การปรับปรุงที่เราจะต้องตระหนักและห่วงใยถึงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพ และความพึงพอใจของพี่น้องเกษตรกรไทย ตลอดระยะเวลา 44 ปีที่ผ่านมา ภายใต้นโยบาย ที่ทุกคนในบริษัทแอ็กโกรฯ ยึดมั่นร่วมกันว่า “มุ่งพัฒนาคุณภาพ เพื่อเกษตรกรไทย”

2922/268 ชั้น 22 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 0 2308 2102 ต่อ 124 0 2308 2487

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 23 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตึกชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 5 ซี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย