บจก.มนชรี

ประกอบและจำหน่ายประตูหน้าต่างไวนิล

123 ม.2 ต.ม่วงคำ อ.พาน เชียงราย 57120 0612689444 053722955 053722955

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ อ.พาน จ.เชียงราย