โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี

โรงเรียนแสงทองโทรทัศน์ เป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 15(2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2520เริ่มเปิดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2521 แห่งแรกที่ถนนตาดสิน ดาวคะนอง โรงเรียนฯมีนโยบายหลักในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เรียน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ นำเอาไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีได้มีการขยายงาน และมีบริษัทในเครือข่าย เช่น True partner,siam connect limited company,SHR,Service Insurance เป็นต้น จึงต้องการบุคคลเพื่อมารองรับการขยายงานของกลุ่มธุรกิจดังนี้

958-966 ถนนตากสิน ปากซอยตากสิน 38 ดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 กรุงเทพมหานคร 10600 02-304-2099

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี (ใกล้บิ๊กซี ดาวคะนอง)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี (ใกล้บิ๊กซี ดาวคะนอง)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี (ใกล้บิ๊กซี ดาวคะนอง)