บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด

บริษัท 724 Market เปิดดำเนินการขายสินค้าอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยเน้นการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีรวมกับความหลากหลายของสินค้า จากพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดย 724 Market ได้ใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ระดับสากลที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย และถูกหลักมาตรฐานสากลจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รับความมั่นใจในการซื้อสินค้าและบริการจากเรา อีกทั้งยังได้รับความสะดวกสบายและความรวดเร็ว ทันสมัย ในระดับต้นๆของเมืองไทย

เลขที่ 2 ซอยเอกชัย 83/1 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 084 000 7326

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: เลขที่ 2 ซอยเอกชัย 83/1 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150