มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันการศึกษา

49ซอยเทียนทะเล25 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.10150 กรุงเทพมหานคร 10150 024707471 024523455

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 สิงหาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานผู้อำนวยการ ณ อาคาร EXC ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 สิงหาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานผู้อำนวยการ ณ อาคาร EXC ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 สิงหาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานผู้อำนวยการ ณ อาคาร EXC ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน