สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

Management System Certification Institute (Thailand)/สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : สรอ. หรือ Management System Certification Institute (Thailand) : MASCI ก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีคำสั่งจัดตั้ง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2541 เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และเป็นองค์กรที่ไม่แสวงกำไร (Not for Profit Organization) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คือ - ดำเนินงานด้านการให้บริการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐานระบบอื่นๆ - เสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรม - เพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ - พัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน และเพียงพอที่จะรองรับงานในระดับสากลได้

ชั้น2,11,18 อาคารยาคูลท์ 1025 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 026171727 026171712

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารยาคูลท์ (BTS สนามเป้า)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารยาคูลท์ (BTS สนามเป้า)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารยาคูลท์ (BTS สนามเป้า)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารยาคูลท์ (BTS สนามเป้า)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารยาคูลท์ (BTS สนามเป้า)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารยาคูลท์ (BTS สนามเป้า)