บริษัทโมบาย เช็คอัพ เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท โมบาย เช็คอัพ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ สำหรับบริษัท หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ทั้งภาคเอกชนและส่วนราชการ ด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล อุปกรณ์การตรวจสุขภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ตรวจสุขภาพโดยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

682,684 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000 034-275-334 , 086-688-4222 086-378-1423

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 682,684 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 20 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 682,684 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม
เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 6 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 682,684 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 25 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 682,684 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม
เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 25 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 682,684 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม