GOOD LUCK 999

บริษัทของเราเป็นผู้รับผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าแปรรูปทุกชนิด โดยเน้นคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งที่ผลิตที่ได้มาตฐานและนำมาผลิตสินค้าแปรรูป ชนิดบรรจุแผง ส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศและยังมีการสร้างขยายฐานการจำหน่ายทั่วประเทศและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จในหลากหลายแบรนด์สินค้าที่มีจำหหน่ายในท้องตลาดมาอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าใหม่ๆออกสู่ตลาดแบบนี้ตลอดไป.
ชื่อผู้ประกอบการ : GOOD LUCK 999
ติดต่อ : คุณ ราฟ
ที่ตั้งสำนักงาน : 30/11 ถนนศิริธร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50300
เบอร์ติดต่อ : 052005376
แฟกซ์ : -
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://goodluck999a.simdif.com/
ตำแหน่งงาน : การตลาด
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20,000 บาท
จังหวัด : เชียงใหม่
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม