บ.มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

ที่อยู่ 268 ม.1 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52190 ผลิต ข้าวโพดหวานและข้าวโพดอ่อน บรรจุกระป๋องและถุงเพลา

268 ม.2 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ลำปาง 52190 054-368618-9/054-368512-3 054368279

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 268 ม.1 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 268 ม.1 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 268 ม.1 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190