Buydi SP

: เปิดรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศจำนวนมาก
เปิดรับในส่วนของ
1. เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป - คัดสรรบุคคลากรเข้าประจำออฟฟิต - แจ้งนัดสัมภาษณ์งาน และติดตามคนที่มาสัมภาษณ์งานกับทางบริษัท - ปฏิบัติงานประสานงานทั่วไป - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดต่างๆของบริษัท - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.พนักงานต้อนรับ - ต้อนรับบุคคลที่เข้ามาติดต่อกับบริษัทให้ข้อมูลเบื้องต้น - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.โอเปอเรเตอร์- รับสาย/โทรประสานงานตอบข้อซักถามให้ข้อมูลเบื้องต้น กับบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับบริษัท - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ถ้าไม่มีประสบการณ์ จะมีเจ้าหน้าที่สอนงานให้
รับ Full-time และ Part-time Full-time
เวลาทำงาน 1.Full-time - จันทร์ - เสาร์ เวลา 10.00-17.00น. หยุดวันอาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
2.Part-time - สามารถเลือกวันทำได้ 3-4 วัน ต่อ สัปดาห์ จันทร์-เสาร์
(เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร)
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-วุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
-รูปถ่าย 1 นิ้ว
หรือสมัครผ่าน Gmail : buydisaephu9@gmail.com
ชื่อผู้ประกอบการ : Buydi SP
ติดต่อ : คุณซิมมี่
ที่ตั้งสำนักงาน : 88/43 ตรงข้ามตลาดป่าไม้ แยกป่าไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์ติดต่อ : 099-5835528
แฟกซ์ : -
อีเมล์ :
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : พนักงานต้อนรับ
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ภายในออฟฟิต
อัตรา : 5 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม