Buydi SP

: เปิดรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศจำนวนมาก เปิดรับในส่วนของ 1. เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป - คัดสรรบุคคลากรเข้าประจำออฟฟิต - แจ้งนัดสัมภาษณ์งาน และติดตามคนที่มาสัมภาษณ์งานกับทางบริษัท - ปฏิบัติงานประสานงานทั่วไป - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดต่างๆของบริษัท - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.พนักงานต้อนรับ - ต้อนรับบุคคลที่เข้ามาติดต่อกับบริษัทให้ข้อมูลเบื้องต้น - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.โอเปอเรเตอร์- รับสาย/โทรประสานงานตอบข้อซักถามให้ข้อมูลเบื้องต้น กับบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับบริษัท - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ถ้าไม่มีประสบการณ์ จะมีเจ้าหน้าที่สอนงานให้ รับ Full-time และ Part-time Full-time เวลาทำงาน 1.Full-time - จันทร์ - เสาร์ เวลา 10.00-17.00น. หยุดวันอาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 2.Part-time - สามารถเลือกวันทำได้ 3-4 วัน ต่อ สัปดาห์ จันทร์-เสาร์ (เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร) -สำเนาทะเบียนบ้าน -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน -วุฒิการศึกษา (ถ้ามี) -รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือสมัครผ่าน Gmail : buydisaephu9@gmail.com

88/43 ตรงข้ามตลาดป่าไม้ แยกป่าไม้ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 099-5835528

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 88/43 ตรงข้ามตลาดป่าไม้ แยกป่าไม้ อ.เมือง
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตรงข้ามตลาดป่าไม้ แยกป่าไม้ อ.เมือง
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 88/43 ตรงข้ามตลาดป่าไม้ แยกป่าไม้ อ.เมือง