บริษัท เบรน เว็ค ฟู้ด จำกัด

ร้าน Brainwake เป็นธุรกิจร้านอาหารเเละเครื่องดืม ปัจจุบัน มีทังหมด 5 สาขา 1. สาขาสุขุมวิท 33 (พร้องพงษ์) 2. สาขาสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) 3. สาขาเกษตรศาสตร์ 4. สาขา SHOW DC 5. สาขา G TOWER

27/1 ซอยสุขุมวิท 33 เเขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 098-904-6998 02-662-2048

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปฎิบัติงานสาขาสุขุมวิท33 (บีทีเอสพร้อมพงษ์)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุขุมวิท 33 (บีทีเอสพร้อมพงษ์)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 19-21)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุขุมวิท 33 (บีทีเอสพร้อมพงษ์)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ทั่วกรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุขุมวิท 33
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 19-21)