Element Enterprises (1999) Co., Ltd.

บริษัท อิลีเมนท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส(1999) จำกัด | ELEMENTS ENTERPRISES(1999) CO.,LTD. เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงพลาสติก โดยให้สามารถผลิตถุงพลาสติกประเภท พีพี พีอี แอลแอล ซึ่งสามาถผลิตสินค้าได้แบบชนิดแผ่นและชนิดม้วน และยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของท่านโดยการสั่งถุงแบบพิมพ์สี บริษัทฯ เน้นย้ำในเรื่องการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ พื้นที่ของการเก็บสินค้า สามารถเก็บสต๊อคสินค้าได้มากกว่า 300 ตัน เริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมถุงพลาสติกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542(ค.ศ.1999) และได้ย้ายฐานการผลิตทั้งหมดมาที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยติดตั้งเครื่องจักรสำหรับผลิตสินค้าถุงพลาสติก ชนิด HDPE, LDPE และ PP โดยมีกลุ่มลูกค้าในส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความต้องการในการบรรจุสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ จึงเลือกใช้ปั้มลมชนิดไม่มีน้ำมัน (No Oil Air Compressor) ในการผลิตสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่สะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพและอนามัย ในด้านคุณภาพและบริการที่ดีต่อลูก ทำให้โรงงานของเราดำเนินกิจการมานานกว่า 18 ปี เราได้คัดสรรและเสนอการออกแบบให้กับลูกค้าเสมอมาทำให้มีบรรจุภัณณ์หรือแพจเกจจิ้งมีความละเอียด และเป็นโยชน์ต่อห้างร้านหรือธรุกิจของลูกค้ามากที่สุด ทำให้การใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคเป็นสื่อโฆษณาตัวนึงเพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่ร้านค้าและธรุกิจที่ใช้ถุงพลาสติกเป็นตัวกลางในการโชว์แบรนด์ หรือโชว์เอกลักษณ์ว่าบริษัทหรือห้างร้านคุณมีอะไร ทำอะไร หรือมีสินค้าอะไร ที่ผู้บริโภคต้องการไหม และทั้งหมดนี้เป็นส่วนนึงของการทำงานของโรงงานของเราและจะดำเนินธุรกิจในการช่วยเหลือและให้คำตอบลูกค้าที่ต้องการถุงพลาสติกเป็นสื่อกลางต่อไป

88/23 หมู่ที่ 9 ซอยอยู่เจริญ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 0615453247, 034112122

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 88/23 หมู่ที่ 9 ซอยอยู่เจริญ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000