คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้ประกอบการ : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดต่อ : นายธนรัตน์ หล่อวงศ์
ที่ตั้งสำนักงาน : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ : 02-200-7572
แฟกซ์ : 02-200-7565
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.dt.mahidol.ac.th/
ตำแหน่งงาน : บุคลากร (หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานททรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000 บาท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : นักวิชาการเงินเเละบัญชี
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 19,000 บาท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม