คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-200-7572 02-200-7565

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 21 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เงินเดือน: 19,000
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: งานคลัง สำนักงานคณบดี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล