ขอนแก่นกรีนพาวเวอร์ จำกัด

เป็นโรงงานผลิตกร่ะแสไฟฟาจากชีวมวลใช้วัสดุ แกลบและไม้

98 ม.9 ต.เก่างิ้ว อ.พล ขอนแก่น 40120 087-6362333 043-415070

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.พล จ.ขอนแก่น
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.พล จ.ขอนแก่น