บริษัท ที ไอ พี อิมปอร์ทเอ็กซ์ปอร์ท จำกัด

สินค้านำเข้าส่งออก

19/30 หมู่ที่ 5 ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ โทร. 088-0974901 ปทุมธานี 12130 044-561144

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มิถุนายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลำลูกกาคลอง 2
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มิถุนายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลำลูกกาคลอง 2