Thaitanatrading

บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านบริการขนส่งสินค้า เริ่มก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2500 โดย นายพูนศักดิ์ ติยะรัตนาชัย เริ่มแรกใช้ชื่อ “หจก. พูนศักดิ์ ขนส่ง” ต่อมาในปี 2519 ได้จัดตั้ง “หจก. รัชฏา ขนส่ง” ตั้งอยู่เลขที่ 101/5 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับงานขนส่งที่ขยายตัว และ ในปี 2531 ได้จัดตั้ง “หจก. อรุณี ขนส่ง” เพื่อรองรับงาน ให้กับกลุ่มบริษัทฯ ผู้ผลิตน้ำมันพืช จากการขยายงานธุรกิจขนส่ง ของบริษัท และด้วยความไว้วางใจในบริการ ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของปริมาณรถบรรทุก ในปี 2536 ทีมผู้บริหาร จึงได้จัดตั้งบริษัทฯ เพื่อรองรับงานของ “หจก. ทั้ง 3” โดยใช้ชื่อ “บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด” บริหารงานโดย นายไพฑูรย์ ติยะรัตนาชัย กรรมการผู้จัดการ สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 138 หมู่ 1 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 48 ไร่ เป็นสถานที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์กลางการขนส่งสินค้า

บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด 138 ม.1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ปทุมธานี 12000 029973999 029973999ต่อ235

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด 138 ม.1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด 138 ม.1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด 138 ม.1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด 138 ม.1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด 138 ม.1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด 138 ม.1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด 138 ม.1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด 138 ม.1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000