บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด

บริษัทเอด้าซอฟท์ จำกัด เป็นผู้ผลิตซอฟท์แวร์ ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยังได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI และ เป็น Business Partner กับ บริษัท ชั้นนำอย่าง Microsoft และ Fujitsu สินค้าและบริการ 1. ระบบ AdaPos ( Point Of Sale ) สำหรับธุรกิจ ค้าปลีก 2. ระบบ AdaPos.Net ( Restaurant ) สำหรับธุรกิจร้านอาหาร 3. พัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า 4. จำหน่าย อุปกรณ์ Barcode , RFID และ อื่นๆ สำหรับธุรกิจค้าปลีก

เลขที่ 26/5-8 ซอย ลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร) กรุงเทพมหานคร 10310 02- 5301681 (auto) 02- 5301681 ext. 1109

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร