ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

มีความเชี่ยวชาญด้านวิจัยและตรวจนิจฉัยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

25/25 ถ.พุทธมณฑลสายสี่ ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล นครปฐม 73170 024419003-7 ต่อ 1357 (ในเวลาราชการ) 028892559

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 19,000
อัพเดท: 9 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
เงินเดือน: 16,000
อัพเดท: 9 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา