บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการซ่อมบำรุงสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 025549950 025549949

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 ตุลาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำพื้นที่พัทยา