บริษัท แอคคอมพลิช ลอว์ จำกัด

รับว่าความและให้คำปรึกษาทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ทำนิติกรรมสัญญา สืบทรัพย์บังคับคดี รวมทั้งติดตามเร่งรัดหนี้สิน และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ

14/23 หมู่ 1 ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 053-243840-1 053-243830

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ที่อยู่บริษัท
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามที่อยู่บริษัท