บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

เป็นบริษัทฯ ญี่ปุ่น ที่ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Lotte, Xylitol, Koala March, toppo เป็นต้น

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 083-0962062

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางกรวย นนทบุรี
เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตำบลทับมา จังหวัดระยอง
เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตำบลบ้านปึก จังหวัดชลบุรี
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางกะปิ
เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี