บริษัท ซีนิกซอฟต์ จำกัด

บริษัท ซีนิกซอฟต์ จำกัด เรียนรู้ ค้นคว้าผ่านการทำงานร่วมพัฒนา และเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของธุรกิจของลูกค้ามา ทำให้เราค้นพบ 'สูตรลับเฉพาะ' ที่จะทำให้ 'งาน' ของลูกค้าของเรา มีมูลค่า 'มากกว่า' ที่ลูกค้าตั้งเป้า และ คาดหวังไว้เสมอ .. สิ่งที่เราลงมือทำไม่ใช่แค่การหาวิธีการ หรือคำตอบของปัญหา แต่เป็นการนำเอาสิ่งรอบปัญหา มาประยุกต์พัฒนาต่อให้เกิดประโยชน์ และ สร้างสรรค์ผลลัพท์ที่มากกว่า 1 เป้าหมายของเรา คือการผลักดัน ธุรกิจ SMEs ให้เติบโตสู่เวทีระดับเวิร์ดคลาสให้ได้ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา ประกอบกับการใช้ความรู้ และ ประสบการณ์ ในการพัฒนาธุรกิจด้วย Digital Media Marketing ให้ถูกวิธี โดยวางรากฐานตั้งแต่กรอบความคิด กระบวนความคิด และลงมือทำ เพื่อหวังผลที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด.. งานทุกชิ้น ไม่มีคำว่า 'ฟลุ๊ค'

107/12 หมู่ 14 ซ.7 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 053810143-5

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ซีนิกซอฟต์ จำกัด