sunbeen

ผลิตจักรเย็บผ้า

78/18 หมู่ 5 ถนนทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกง ต.ท่าข้าม อ. บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24130 038573141 038573142

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กรกฎาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: 78/18 หมู่ 5 ถนนทางเข้าโรงไฟฟ้าบางประกง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130