บริษัท เพ็ทกัสโต จำกัด

บริษัท เพ็ทกัสโต จำกัด เป็นบริษัทผู้มีความเชี่ยวชาญในการผลิตขนมสัตว์ในประเทศไทย ด้วยการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อจัดจำหน่ายขนมสุนัขและแมว

59/5 ม.8 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 +6682 6787288 , +6681 3259495

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 กรกฎาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพปริมณฑล
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทเพ็ทกัสโต จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามสาขาที่สะดวกเดินทาง หรือตามที่บริษัทกำหนด