บริษัท เป็นเงิดฟีดมิลล์ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 13 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130 เติบโตมากจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการประมงซึ่งมีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยระบบการเลี้ยงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการขยายธุรกิจเข้าสู่การทำโรงงานผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำออกสู่ตลาด

เลขที่ 333 หมู่ 13 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 22130 039444526 039444527

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เป็นเงิดฟีดมิลล์ จำกัด