เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

150 หมู่ 2 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044-664333 044-664339

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บ้านด่าน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บ้านด่าน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บ้านด่าน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.บุรีรัมย์ อ.บ้านด่าน