Kanzen Shabu (คันเซ็น ชาบู)

ร้านชาบู ชาบู ย่านทุ่งครุ ปากซอยประชาอุทิศ 90

8/6-7 ประชาอุทิศ 90 ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 0840214609

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 สิงหาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ร้าน Kanzen Shabu (คันเซ็น ชาบู) ปากซอยประชาอุทิศ 90 ทุ่งครุ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ร้าน Kanzen Shabu (คันเซ็น ชาบู) ปากซอยประชาอุทิศ 90 ทุ่งครุ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ร้าน Kanzen Shabu (คันเซ็น ชาบู) ปากซอย ประชาอุทิศ 90 ทุ่งครุ