ต้นกล้า แอพพลิเคชั่น กรุ๊ป จำกัด

ได้ดำเนินกิจการในรูปแบบการค้าส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่มซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีการบริโภคซ้ำมากที่สุดตลาดหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และยังต้องมีราคาที่ย่อมเยาว์ สามารถซื้อหามาบริโภคได้ง่าย บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคในจุดนี้ จึงต้องการหาผู้ร่วมงานที่มีความสามารถในการกระจายสินค้าแก่ร้านค้าขายปลีก พร้อมด้วยผลตอบแทนที่สูง อีกทั้งยังสามารถต่อยอดในการเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองได้อีกด้วย

87 หมู่ที่ 2 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ชัยภูมิ 36000 098-8260206

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 27 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.ชื่นชม อ.เชียงยืน อ.โกสุมพิสัย
เงินเดือน: 50,000
อัพเดท: 27 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯและปริมณฑล