บริษัท จีเอ็นจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าทางการเกษตร เพื่อนำไปแปรรูปเป็นอาหารและอื่น ๆ

719 อาคาร KPN Tower ชั้น 20 โซน เอ1 ถ.พระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 กรุงเทพมหานคร 10310 02-7170067-8,094-3254242 02-7170066

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: 719 อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ชั้น 20 โซน เอ1 ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: 719 อาคาร KPN Tower ชั้น 20 โซน เอ1 ถ.พระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: 719 อาคาร KPN Tower ชั้น 20 โซน เอ1 ถ.พระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: 719 อาคาร KPN Tower ชั้น 20 โซน เอ1 ถ.พระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: 719 อาคาร KPN Tower ชั้น 20 โซน เอ1 ถ.พระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310