บริษัท บลูเวฟ สตาร์ช จำกัด

บริษัท บลูเวฟ สตาร์ช จำกัด ได้เปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2543 โดยมีเป้าหมายในการเข้าทำธุรกิจ E-Commerce แบบ B2B ด้วย ความต้องการ ที่จะเป็นผู้บุกเบิกตลาดอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ จากรากฐานทางธุรกิจของ กลุ่มบริษัท ปัญจพลผู้ผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษรายใหญ่ของไทย ซึ่งได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทาง ธุรกิจและ เป็น Supplier รายใหญ่ของทางบริษัทฯ

323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น40 ห้อง4002เอ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 085-4883622, 02-6312888 ต่อ 405 02-6312899

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 40 ห้อง4002เอ ถ.สีลม แขวงสิีลม
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 40 ห้อง4002เอ ถ.สีลม แขวงสิีลม
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท บลูเวฟ สตาร์ช จำกัด --อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 40 ถนนสีลม แขวงสีลม
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 14 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี