บริษัท 360 องศา เทเลวิชั่น มาร์เก็ตส์ จำกัด

เลขที่ 20 ซอยจันทน์44 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทร.: 02 675 3588 #707,708 หรือ 085 825 2736 แฟกซ์.: 02 675 3589 Email: phobboon_r@360tvshopping.com Website: www.360tvshopping.com

เลขที่ 20 ซอยจันทน์44 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 02 675 3588 #707,708 02 675 3589

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร