พี.เอส.เอช เอ็กสปอร์ต อิมปอร์ต จกัด

รับซื้อ ขาย ผลิต ส่งออก มันสำปะหลัง ข้าวโพด

291 หมู่ 3 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15120 ลพบุรี 15120 0899005588

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: 291 หมู่ 3 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15120
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: 291 หมู่ 3 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15120
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: 291 หมู่ 3 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15120
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงาน ตำบลดีลัง(แยกมะนาวหวาน) อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี