เหิงจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริม เครื่องสำอางค์ และจำหน่ายเครื่องปรับโมเลกุลน้ำ

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 17 ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 02-6188198 026188198

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 ตุลาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามที่อยู่บริษัท
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 ตุลาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามที่อยู่บริษัท
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 ตุลาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามที่อยู่บริษัท
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 ตุลาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามที่อยู่บริษัท