บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด

บริษัทเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ วงการแพทย์ ก่อสร้าง ฯลฯ และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และ ISO/TS 16949:2009 และบริหารงานด้วยระบบ TQM

166 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน- ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 0-2892-1092 0-2892-1098

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 2 บางขุนเทียน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 2 บางขุนเทียน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 2 บางขุนเทียน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 2 บางขุนเทียน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 2 บางขุนเทียน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 2 บางขุนเทียน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 2 บางขุนเทียน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 2 บางขุนเทียน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 2 บางขุนเทียน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 2 บางขุนเทียน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 2 บางขุนเทียน
เงินเดือน: 17,000
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 2 บางขุนเทียน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 2 บางขุนเทียน