บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

We are the leader in rubber industry. We manufacture and export the products made from rubber. We want the talent person to join with our team;

157 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 074-355307-9 ext. 235

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: นราธิวาส , สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 เมษายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 เมษายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 มิถุนายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มกราคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กันยายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มิถุนายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 พฤษภาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด (สาขาสุราษฎร์ธานี)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 พฤศจิกายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด