บริษัท อินทรีย์ดำ อิเล็กทรอนิค กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบธุรกิจทางด้านกล้องวงจรปิดทั้งค้าปลีก ค้าส่ง การติดตั้ง ครบวงจร

สาทร บิซิเนส ปาร์ค 21/14 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสา กรุงเทพ 10600 กรุงเทพมหานคร 10600 02-8623335 02-8623336

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 30 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาทร บิซิเนส ปาร์ค 21/14 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน(ข้างBTS วงเวียนใหญ่)
เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 12 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาทร บิซิเนส ปาร์ค ข้างBTS วงเวียนใหญ่
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 12 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาทร บิซิเนส ปาร์ค 21/14 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน (ข้างBTS วงเวียนใหญ่)
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 12 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาทร บิซิเนส ปาร์ค 21/14 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน (ข้างBTS) วงเวียนใหญ่
เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 12 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาทร บิซิเนส ปาร์ค 21/14 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 12 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาทร บิซิเนส ปาร์ค 21/14 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน