บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด

กลุ่มบริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด ดำเนินธุรกิจ ส่งเสริม ผลิต และจัดจำหน่าย สินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตครบวงจร ปัจจุบันบริษัท ฯ มีการพัฒนาและขยายงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบการทำงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับและขยายงานขององค์กร จึงเปิดรับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความมั่นใจและตั้งใจมีความพร้อมที่จะเรียนรู้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ รวมทั้งมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า สมัครเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด

บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด (Grassroots Innovation Co., Ltd.) 199 หมู่ 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 บุรีรัมย์ 31150 044193505 044193505

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง