Manarco

เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับงานประจำในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ,เลขานุการ,ที่ปรึกษา,เจ้าหน้าที่ผ่ายขายและผู้จัดการฝ่ายขาย

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 10110 00-000-0000

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ตุลาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ตุลาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ตุลาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 ตุลาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 ตุลาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กันยายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กันยายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กันยายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร