ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน ภาคตะวันตก

ศูนย์วิเคราะห์มลพิษทางอุตสาหกรรม - มลพิษทางน้ำ - มลพิษทางอากาศ - มลพิษทางกากอุตสาหกรรม

123 หมู่ 4 ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ราชบุรี 70000 032-377359 -

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันตก