บจก.ซีคอนเทค แอดวานซ์

ประกอบกิจการบริการงานด้านวิศวกรรม เช่น เดินสายไฟเครื่องจักรโรงงาน ไฟอาคาร วางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ทุกประเภท

151/111 หมู่ 1 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120 034-232782 034-232783

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครปฐม
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครปฐม
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครปฐม