บริษัท คเณศ จำกัด

เป็นตัวแทนขายสินค้าให้กับ YOKOGAWA (ประเทศไทย) จำกัด ในเขตพื้นที่ภาคใต้ เป็น OUT SOURCE งานสอบเทียบ และงาน Engineering ให้กับ YOKOGAWA (ประเทศไทย) จำกัด

73/2 หมู่ 2 ถนนจุลจอมเกล้า ต.พุนพิน อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 077242377 077242378

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มกราคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: Office และ Site งาน
เงินเดือน: 11,000
อัพเดท: 10 มกราคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตาม Site งานต่างๆ