บริษัท ซิสเต็ม ด๊อกเตอร์ จำกัด

เป็นบริษัทรับเหมาเกี่ยวกับงานระบบต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ฯลฯ

เลขที่ 7 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 0-2399-2004 0-2399-2003

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: หน้างาน
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 13 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: หน้างาน (ประจำโครงการ)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: office
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: หน้างาน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: หน้างาน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: หน้างาน