บริษัท โฮมเม็กซ์ จำกัด

จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

450 ม.8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 056-313777-125,089-9616818 056-334923

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 31 ตุลาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: 450 ม.8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
เงินเดือน: 8,000
อัพเดท: 31 ตุลาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: 450 ม.8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 31 ตุลาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: 450 ม.8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 31 ตุลาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: 450 ม.8 ต.นครสวรรค์ตก อเมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 31 ตุลาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: 450 ม.8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 31 ตุลาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: 450 ม.8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เงินเดือน: 8,000
อัพเดท: 31 ตุลาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: 450 ม.8 ต.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000