บริษัท ไบท์เบรน จำกัด

บริษัท ไบท์เบรน จำกัด เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมทางด้านธุรกิจ ภายใต้ชื่อ Amanda เช่น Amanda BiznessONE (โปรแกรมซื้อขาย สินค้า และ บริการ) Amanda Apartment Manager (โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์) Amanda Condo Manager (โปรแกรมบริหารนิติบุคคลอาคารชุด) เป็นต้น

2377 ตรงข้ามลาดพร้าว 80 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 กรุงเทพมหานคร 10310 029330667

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไบท์เบรน จำกัด 2377 ตรงข้ามลาดพร้าว 80 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไบท์เบรน จำกัด 2377 ตรงข้ามลาดพร้าว 80 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไบท์เบรน จำกัด 2377 ตรงข้ามลาดพร้าว 80 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไบท์เบรน จำกัด 2377 ตรงข้ามลาดพร้าว 80 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไบท์เบรน จำกัด 2377 ตรงข้ามลาดพร้าว 80 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไบท์เบรน จำกัด 2377 ตรงข้ามลาดพร้าว 80 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310