บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PLUS CONDOMINIUM)

ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ปัจจุบันมี 4 โครงการอยู่ที่อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต และอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจะมีการขยายโครงการฯไปในพื้นที่อื่นอีกต่อไป

อาคารเฮเฟเล่ เลขที่ 81 ห้องที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83000 076-304352 ต่อ 0 , 073-304357 ต่อ 0 076-304395

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: หาดใหญ่,สุราษฏ์
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.หาดใหญ่