พรพนม การเกษตร

ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ เคมี และขายวัตถุดิบการเกษตร

ม.2 วิสาหกิจชุมชนวัดศรีมณีวรรณ ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ ชัยนาท 17110 086-8411093

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 มีนาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: วิสาหกิจชุมชน อ.มโนรมย์