บ.ออสคอน จำกัด

บริษัท ออสคอน จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 ปัจจุบันเป็นบริษัทชั้นนำในการเป็นผู้แทนจำหน่ายชุดทดสอบ เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และผลิตภัณฑ์ตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิต บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางด้านการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและผ่านการรับรองคุณภาพจากมาตรฐานสากลเข้าสู่ตลาดเมืองไทยด้วยราคาที่ยุติธรรม โดยการสรรหาและนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นนำ ทันสมัย และมีนวัตกรรมใหม่ๆที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างสรรค์ระบบการบริหารงานและการจัดการที่ดี พร้อมกับพัฒนาทีมงานและการบริการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความสำเร็จให้แก่ธุรกิจที่สำคัญของลูกค้ารวมทั้งสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

800/95 ซ.ตระกูลสุข ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 (662) 2463175, 6429407-8, 64022181-21 (662) 2463546

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มกราคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มกราคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มกราคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มกราคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มกราคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มกราคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร