บริษัท ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราและปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร ปัจจุบันกำลังขยายพื้นที่กิจการจึงต้องการรับผู้ร่วมงานจำนวนมาก

29/13-14 ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 042-249466 042-249466

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 พฤศจิกายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: อุดรธานี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 พฤศจิกายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานอุดรธานี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 พฤศจิกายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: เวียงจันทร์ ประเทศ ลาว
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 พฤศจิกายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: เวียงจันทร์ ประเทศ ลาว
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 พฤศจิกายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภาคอีสาน (นครพนม,สกลนคร, หนองคาย, ขอนแก่น)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 พฤศจิกายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: อุดรธานี