บริษัทชัยเจริญมารีน(2002) จำกัด

บริษัทชัยเจริญมารีน (2002) จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มี คุณภาพให้กับผู้บริโภค โดยยึดถือความมีมาตรฐานที่สากลยอมรับอีกทั้ง ยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยดังนั้นเราจึงไม่หยุดที่จะวิจัย ค้นคว้าและพัฒนาไปสู่ครัวของโลก ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ฮาลาล

364 ม.8 ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง ปัตตานี 94000 073-311142-3 073-311121

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: 364 ม.8 ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดปัตตานี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: 364 ม.8 ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปัตตานี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: 364 ม. 8 ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: 364 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปัตตานี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: 364 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: 364 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปัตตานี